Gwarancja na meble.

Gwarancja nie obejmuje  zarysowań, rozdarć lub nacięć, zaplamień a także uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu lub w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience.