REGULAMIN

internetowej sklepu internetowego dzia艂aj膮cego pod domen膮: https://deerhorn.pl/ Jest dokumentem wymaganym w 艣wietle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014,poz.827)

W zale偶no艣ci od wybranej metody p艂atno艣ci sprzedawc膮 sklepu internetowego jest firma:

 

 • Dotyczy p艂atno艣ci realizowanych przez platform臋 Tpay, Elavon, za pobraniem:

  Rafa艂 Pikul prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮PINUM Rafa艂 Pikul
  Adres: Brodziaki 31, 23-400 Bi艂gorajAdres do KORESPONDENCJI i PRZESY艁EK: jak wy偶ej
  Adres zwrotu produkt贸w: Pinum Rafa艂 Pikul, ul. Komorowskiego 25, 23-400 Bi艂goraj.

  tel. 792 123 400

  e-mail: [email protected]

  Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) pod numerem REGON: 061075045, NIP: 9182016737 kupuj膮cy ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy ze Sprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy poni偶szego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej wa偶no艣ci wymagaj膮 formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez kupuj膮cego z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy
  regulamin.

 • Dotyczy p艂atno艣ci dokonywanych przelewem bankowym oraz przez wybranych po艣rednik贸w p艂atno艣ci:

  Reprezentowana przez Rafa艂a Pikula firma Deerhorn Sp z o.o.
  Adres: ul. Mieszcza艅ska 29/11, 50-201 Wroc艂awOddzia艂 Bi艂goraj:
  Adres: ul. gen. Komorowskiego 25, 23-400 Bi艂gorajAdres do KORESPONDENCJI i PRZESY艁EK: jak wy偶ej

  Adres zwrotu produkt贸w: Deerhorn Sp z o.o., ul. Komorowskiego 25, 23-400 Bi艂goraj.

  tel. 792 123 400
  e-mail: [email protected]

  Firma wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego (KRS) pod numerem KRS: 0000992231, REGON: 523165199, NIP: 8982282925 kupuj膮cy ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy ze Sprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy poni偶szego regulaminu 鈥 w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej wa偶no艣ci wymagaj膮 formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez kupuj膮cego z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy regulamin.

Administratorem sklepu internetowego jest firma:

PINUM Rafa艂 Pikul
Brodziaki 31, 23-400 Bi艂goraj
REGON: 061075045, NIP: 9182016737

REGULAMIN

搂 1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej 鈥濺egulaminem 鈥) okre艣la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym mi臋dzy innymi sk艂adania i realizacji Zam贸wie艅, korzystania z Konta Klienta, tryb post臋powania reklamacyjnego, uprawnienia zwi膮zane z odst膮pieniem od Umowy sprzeda偶y.
 2. Regulamin jest udost臋pniany Klientowi pod adresem https://deerhorn.pl/regulamin/ nieodp艂atnie, przed zawarciem Umowy sprzeda偶y, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie tre艣ci Regulaminu za pomoc膮 Systemu Teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Klient.
 3. Klient zobowi膮zany jest do przestrzegania wszystkich postanowie艅 Regulaminu.
  Sprzeda偶 odbywa si臋 na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, kt贸ra jest obowi膮zuj膮ca i zaakceptowana przez Klienta w momencie z艂o偶enia Zam贸wienia.
 4. Zawarcie umowy o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ug Konta Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie nast臋puje pod warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym, zapoznania si臋 i akceptacji tre艣ci niniejszego Regulaminu.
 5. Przez zawarcie umowy o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ug Konta Klienta Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do sta艂ego 艣wiadczenia na rzecz Klienta us艂ug dost臋pu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pe艂nym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

搂 2 DEFINICJE

 1. Ilekro膰 w Regulaminie jest mowa o:
  a 鈥濻przedawcy鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰, w zale偶no艣ci od zastosowanej metody p艂atno艣ci przedsi臋biorc臋 Rafa艂 Pikul prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 PINUM Rafa艂 Pikul, adres Brodziaki 31, 23-400 Bi艂goraj, numer NIP: 9182016737, numer REGON: 061075045, lub Deerhorn Sp zo.o., adres ul. Mieszcza艅ska 29/11, 50-201 Wroc艂aw, NIP: 8982282925REGON: 523165199, e- mail: [email protected] kt贸ry prowadzi Sklep Internetowy pod domen膮 https://deerhorn.pl/ i za jego po艣rednictwem dokonuje sprzeda偶y Towar贸w; b. 鈥濳liencie 鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa osob臋 fizyczn膮 posiadaj膮c膮 ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a tak偶e osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 鈥 korzystaj膮c膮 ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawc臋 Konta Klienta;c. 鈥濳onsumencie鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮, korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci dokonuj膮cego zakup贸w, w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 Klienta;d. 鈥濻tronach 鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 艂膮cznie Sprzedawc臋 i Klienta;e. 鈥濽mowie sprzeda偶y鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 umow臋 zawart膮 na odleg艂o艣膰, kt贸rej przedmiotem jest sprzeda偶 przez Sprzedawc臋 Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami okre艣lonymi w Regulaminie.f. 鈥濻klepie Internetowym鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 platform臋 internetow膮 https://deerhorn.pl/ administrowan膮 przez Sprzedawc臋, dost臋pn膮 on- line poprzez witryn臋 https://deerhorn.pl/, za po艣rednictwem kt贸rej Klient mo偶e dokona膰 zakupu Towar贸w;g. 鈥濻ystemie Teleinformatycznym鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urz膮dzenia ko艅cowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 鈥 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);h. 鈥濼owarze鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 rzecz ruchom膮 prezentowan膮 przez Sprzedawc臋 w Sklepie Internetowym, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotem Umowy sprzeda偶y. Zdj臋cia Towar贸w maj膮 charakter pogl膮dowy; oznacza to, 偶e Towary na zdj臋ciach mog膮 nieznacznie r贸偶ni膰 si臋 ich rzeczywistego wygl膮du ze wzgl臋du na indywidualne ustawienia sprz臋tu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolor贸w, proporcje)i. 鈥濳oncie Klienta鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 indywidualne konto za艂o偶one dla Klienta w ramach 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋, przy pomocy kt贸rego Klient korzysta z dost臋pu do Sklepu Internetowego oraz ma mo偶liwo艣膰 mi臋dzy innymi sk艂adania Zam贸wie艅 w spos贸b uproszczony;j. 鈥濧dresie Elektronicznym鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umo偶liwiaj膮ce porozumiewanie si臋 za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, w szczeg贸lno艣ci poczty elektronicznej;k. 鈥濩enie鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 warto艣膰 brutto Towaru wyra偶on膮 w walucie PLN, uwzgl臋dniaj膮c膮 podatek od towar贸w i us艂ug. Cena nie uwzgl臋dnia kosztu dostawy, kt贸ry zale偶ny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a tak偶e od warto艣ci oraz wielko艣ci Zam贸wienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Ca艂kowity koszt Zam贸wienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed z艂o偶eniem Zam贸wienia przez Klienta;l. 鈥濪anych Osobowych鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;m 鈥濧dministratorze Danych Osobowych鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 Sprzedawc臋, kt贸ry wyst臋puj膮c w tej roli samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;n. 鈥濺egulaminie鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 niniejszy dokument;o. 鈥濺ODO鈥 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 ROZPORZ膭DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);p. 鈥瀂am贸wieniu 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 o艣wiadczenie woli Klienta z艂o偶one za po艣rednictwem Sklepu Internetowego okre艣laj膮ce: rodzaj i ilo艣膰 zamawianych Towar贸w; rodzaj dostawy; rodzaj i wysoko艣膰 p艂atno艣ci; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

搂 3 OG脫LNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawc臋.
 2. Sklep Internetowy nie s艂u偶y do sprzeda偶y hurtowej. W przypadku ch臋ci zakupu Towar贸w w ilo艣ci hurtowej Klient powinien skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 drog膮 email wysy艂aj膮c zapytanie na Adres Elektroniczny Sprzedawcy: [email protected]. Je艣li z tre艣ci sk艂adanego Zam贸wienia poprzez Sklep internetowy b臋dzie wynika膰, i偶 zam贸wienie ma charakter Zam贸wienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zam贸wienia informuj膮c o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktuj膮c si臋 z Klientem w tym przedmiocie.
 3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do sk艂adania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Klient sk艂adaj膮c zam贸wienie sk艂ada ofert臋 zawarcia umowy zam贸wionego produktu . Oferta jest wi膮偶膮ca dla Klienta w momencie przyj臋cia zam贸wienia przez Sklep Internetowy. Przej臋cie zam贸wienia przez Sklep Internetowy nast臋puje po zweryfikowaniu jego poprawno艣ci.
 5. Je偶eli realizacja zam贸wienia jest mo偶liwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wys艂ana zostanie wiadomo艣膰虂 elektroniczna z potwierdzeniem przyj臋cia zam贸wienia do realizacji. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia jest o艣wiadczeniem Sklepu Internetowego o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w ust. 4 powy偶ej. Z chwil膮 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia dochodzi pomi臋dzy Klientem a Sklepem Internetowym do zawarcia umowy dotycz膮cej tego zam贸wienia.
 6. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie s膮 r贸wnoznaczne z tym, 偶e Towary s膮 faktycznie dost臋pne u Sprzedawcy i jest mo偶liwa realizacja Zam贸wienia na nie.
 7. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mog膮 posiada膰 gwarancj臋 producenta, importera lub Sprzedawcy, kt贸ra zasi臋giem obejmuje terytorium Polski. Czas udzielenia gwarancji ka偶dego Towaru wskazana jest w jego opisie. Szczeg贸艂owe warunki realizacji gwarancji s膮 okre艣lone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towar贸w prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towar贸w do oferty, usuwania Towar贸w z oferty lub zmian臋 ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczeg贸lno艣ci na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 i wykonywanie z艂o偶onych wcze艣niej Zam贸wie艅 przez Klienta.
 9. Sprzedawca zapewnia dost臋pno艣膰 Sklepu Internetowego dla Klienta wy艂膮cznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego w艂asny koszt:
  a. sprz臋tu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalaj膮cym na korzystanie z zasob贸w sieci Internet,
  b. po艂膮czenia z sieci膮 Internet;
  c. dost臋pu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  d. prawid艂owo skonfigurowanej przegl膮darki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z w艂膮czon膮 opcj膮 obs艂ugi plik贸w typu 鈥瀋ookies鈥 (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
 10. Z zastrze偶eniem odmiennych postanowie艅 Regulaminu, Sklep Internetowy jest dost臋pny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez ca艂膮 dob臋 i siedem dni w tygodniu.
 11. Sprzedawca zastrzega mo偶liwo艣膰 zaistnienia niedost臋pno艣ci on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpiecze艅stwa i stabilno艣ci Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezb臋dnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynno艣ci.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego,
  zar贸wno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniej膮cej
  funkcjonalno艣ci.

搂 4 KONTO KLIENTA

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pe艂nego zakresu funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowie艅 Regulaminu, nieodp艂atna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawc臋.
 2. Za艂o偶enie Konta Klienta nie jest konieczne do z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie Internetowym.
 3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptacj臋 postanowie艅 Regulaminu, Klient sk艂ada o艣wiadczenie woli wyra偶aj膮ce zgod臋 na 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ug prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Podczas rejestracji Konta Klienta wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i has艂o. Klient ma obowi膮zek dba膰, aby jego login i has艂o pozosta艂y poufne, a w szczeg贸lno艣ci nie mo偶e ich udost臋pnia膰 osobom nieuprawnionym.
 5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:
  a. wype艂ni膰 formularz rejestracyjny znajduj膮cy si臋 w Sklepie Internetowym;
  b. wype艂ni膰 wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdk膮 jako obowi膮zkowe;
  c. zaakceptowa膰 Regulamin.
 6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczy膰 Klienta oraz powinny by膰 prawdziwe.
 7. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres Elektroniczny wys艂ane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z pro艣b膮 o zweryfikowanie danych i zako艅czenie rejestracji Konta Klienta. Z t膮 chwil膮 zawarta zostaje umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi prowadzenia Konta Klienta, za艣 Klient uzyskuje mo偶liwo艣膰 dost臋pu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 8. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cie rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z wa偶nych przyczyn.

搂 5 ZAM脫WIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 za po艣rednictwem elektronicznego formularza Zam贸wienia dost臋pnego w Sklepie Internetowym, przez ca艂膮 dob臋, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie po zalogowaniu si臋 do Konta Klienta b膮d藕 bez Konta poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zam贸wienia niezb臋dnych do realizacji Zam贸wienia.
 3. Celem z艂o偶enia Zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje wybrane przez siebie Towary do koszyka dokonuj膮c wyboru rodzaju i liczby Towar贸w oraz naciskaj膮c przycisk 鈥濪ODAJ DO KOSZYKA鈥 oraz podejmuje inne czynno艣ci techniczne w oparciu o wy艣wietlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje spos贸b dostawy i form臋 p艂atno艣ci. Nast臋pnie Klient sk艂ada Zam贸wienie przez wys艂anie elektronicznego formularza Zam贸wienia do Sprzedawcy, wybieraj膮c na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk 鈥瀙rzejd藕 do kasy鈥 (lub jemu r贸wnowa偶ny). W celu z艂o偶enia Zam贸wienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowie艅 Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zam贸wienia, przed jego wysy艂k膮 do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informacj臋 o g艂贸wnych cechach zamawianych Towar贸w, 艂膮cznym koszcie Zam贸wienia, czyli Cenie za wybrany Towar, koszcie dostawy, jak te偶 o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obci膮偶aj膮 w zwi膮zku z Zam贸wieniem.
 4. Wys艂anie Zam贸wienia przez Klienta stanowi z艂o偶enie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem Zam贸wienia.
 5. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta Adres Elektroniczny informacj臋 o przyj臋ciu Zam贸wienia do realizacji. Informacja ta stanowi o艣wiadczenie Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, co jest r贸wnoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzeda偶y.
 6. Wi膮偶膮ca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili sk艂adania Zam贸wienia przez Klienta.
 7. Za Zam贸wienie z艂o偶one w Sklepie Internetowym Klient mo偶e zap艂aci膰:
  1. got贸wk膮 przy odbiorze 鈥 w przypadku dostawy Towar贸w przy pomocy kuriera lub odbiorze Towar贸w osobi艣cie przez Klienta, oraz przy dostawie mebli transportem firmowym,
  2. z g贸ry 鈥 przelewem tradycyjnym na rachunki p艂atnicze Sprzedawcy
  44 1140 1225 0000 2746 0100 1001
  IBAN: PL44 1140 1225 0000 2746 0100 1001
  BIC: BREXPLPWXXX 鈥搈Bank PLN
  17 1140 1225 0000 2746 0100 1002
  IBAN: PL17114012250000274601001002
  BIC: BREXPLPWXXX mBank EURO
  3. przy pomocy p艂atno艣ci elektronicznych i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za
  po艣rednictwem operator贸w p艂atno艣ci elektronicznych
 8. Klient dokonuj膮c p艂atno艣ci zostanie poinformowany o jej wysoko艣ci bezpo艣rednio przed jej dokonaniem, a tak偶e o dost臋pnych metodach p艂atno艣ci oraz o danych operatora realizuj膮cego p艂atno艣ci. Szczeg贸艂owy regulamin dokonywania p艂atno艣ci za po艣rednictwem operator贸w realizuj膮cych p艂atno艣ci elektroniczne dost臋pny jest na stronie internetowej danego operatora.
 9. W celu dokonania p艂atno艣ci za po艣rednictwem operatora p艂atno艣ci elektronicznej Klient powinien post臋powa膰 zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora p艂atno艣ci elektronicznych, do kt贸rego zostanie przekierowany ze Sklepu Internetowego, oraz niezw艂ocznie dokona膰 zap艂aty za z艂o偶one Zam贸wienie.
 10. Klient o艣wiadcza, 偶e wyra偶a zgod臋 na stosowanie i przekazywanie przez Sprzedawc臋 faktur elektronicznych niewymagaj膮cych podpis贸w stron w formacie pdf poprzez wysy艂anie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi faktur臋 droga elektroniczn膮 niezw艂ocznie po otrzymaniu p艂atno艣ci za Zam贸wienie.
 11. Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅 umowy w celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:
  鈥 potwierdzenia zam贸wienia poprzez wys艂anie na wskazany adres e-mail: zam贸wienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst膮pienia od umowy w wersji pdf, link贸w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst膮pienia od umowy;
  鈥 do艂膮czenia do zrealizowanego zam贸wienia, wys艂anego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst膮pienia od umowy. Sprzedaj膮cy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produkt贸w znajduj膮cych si臋 w sklepie Sprzedawca realizuje dostawy Towar贸w wy艂膮cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba 偶e inaczej zastrze偶ono w opisie danego Towaru.
 12. Sk艂adaj膮c Zam贸wienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru.
  Towar mo偶e zosta膰 Klientowi dostarczony:
  1. za pomoc膮 firmy kurierskiej (dostawa do pierwszej napotkanej przeszkody),
  2. za pomoc膮 Poczty Polskiej,
  3. za pomoc膮 paczkomatu,
  4. poprzez odbi贸r osobisty Towaru przez Klienta w plac贸wce Sprzedawcy.
  5. za pomoc膮 transportu w艂asnego Sprzedawcy
  6. w inny spos贸b wskazany bezpo艣rednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informacj臋 o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towar贸w przy u偶yciu okre艣lonej metody dostawy.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody spowodowane nieprawid艂owo艣ciami (w tym pomy艂kami) pope艂nionymi przez sk艂adaj膮cego Zam贸wienie w formularzu Zam贸wienia, w wyniku kt贸rych przesy艂ka nie dotar艂a do adresata, a tak偶e za nieuzasadnion膮 odmow臋 odbioru przesy艂ki.
 15. Odbi贸r Zam贸wienia przez Klienta musi by膰 potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
 16. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo
  w艂asno艣ci Towaru oraz wszelkie ryzyka zwi膮zane z posiadaniem i u偶ytkowaniem, a w szczeg贸lno艣ci ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru
 17. Podczas odbioru Zam贸wienia Przedsi臋biorca jest zobowi膮zany do kontroli dostawy pod wzgl臋dem zgodno艣ci ilo艣ciowej z Zam贸wieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadaj膮 uszkodze艅 mechanicznych powsta艂ych podczas transportu pod rygorem utraty uprawnie艅 z r臋kojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba 偶e wada by艂a takiego rodzaju, 偶e nie by艂o mo偶liwo艣ci wykrycia jej w tym czasie. Przedsi臋biorca jest zobowi膮zany dokona膰 kontroli jako艣ciowej i ilo艣ciowej w obecno艣ci osoby dostarczaj膮cej Zam贸wienie.
 18. Odbieraj膮c przesy艂k臋 z Towarem Klient powinien sprawdzi膰 jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca si臋, aby w obecno艣ci osoby wydaj膮cej Towary Klient sporz膮dzi艂 protok贸艂 szkody. Klient powinien niezw艂ocznie przes艂a膰 do Sprzedawcy protok贸艂 szkody wraz z ewentualn膮 reklamacj膮.
 19. Dostarczony towar nale偶y w obecno艣ci kuriera, a je偶eli nie jest to mo偶liwe, to niezw艂ocznie, jednak偶e w czasie nie d艂u偶szym ni偶 2 dni robocze, rozpakowa膰 i sprawdzi膰.
  W szczeg贸lno艣ci nale偶y niezw艂ocznie po dostawie usun膮膰 foli臋 strech, kt贸ra mo偶e negatywnie wp艂ywa膰 na w艂a艣ciwo艣ci produktu.
  Wszelkie stwierdzone po rozpakowaniu i sprawdzeniu towaru wady towaru nale偶y bez zb臋dnej zw艂oki zg艂osi膰 do Sprzedaj膮cego.
  Wszelkie reklamacje dotycz膮ce dostawy oraz zmian w艂a艣ciwo艣ci produktu wynikaj膮ce z naruszenia wskazanych wy偶ej termin贸w i zasad nie b臋d膮 uznawane.

 20. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zam贸wienia wynosz膮cy 60 dni. Po bezskutecznym up艂ywie tego terminu Klient mo偶e anulowa膰 Zam贸wienie poprzez przes艂anie do Sprzedawcy o艣wiadczenia o anulowaniu Zam贸wienia. W takim przypadku Sprzedawca niezw艂ocznie zwraca Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienie w realizacji umowy wynik艂e z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie, w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cych z nieterminowych dostaw materia艂贸w niezb臋dnych do wykonania przedmiotu umowy lub awarii maszyn produkcyjnych. W przypadku op贸藕nienia powsta艂ego z przyczyn opisanych powy偶ej termin wykonania umowy zostanie wyd艂u偶ony proporcjonalnie do czasu op贸藕nienia, za艣 klient nie mo偶e anulowa膰 zam贸wienia w wyd艂u偶onym czasie jego realizacji.
 22. Sprzedawca do艂膮cza do ka偶dego dostarczanego Zam贸wienia potwierdzenie sprzeda偶y w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiaj膮cy jest p艂atnikiem podatku VAT i chce otrzyma膰 faktur臋, powinien wys艂a膰 Sprzedaj膮cemu stosown膮 informacj臋 o tym, np. za po艣rednictwem poczty elektronicznej bezpo艣rednio po dokonanym zakupie, podaj膮c niezb臋dne dane.
 23. Sprzedawca dostarcza meble na terenie ca艂ego kraju wraz z us艂ug膮 wniesienia. Ceny s膮 uzgadniane indywidualnie poprzez kontakt z biurem obs艂ugi pod numerami podanymi na stronie.
 24. Sprzedawca 艣wiadczy us艂ug臋 ustawiania mebli. Ceny s膮 uzgadniane indywidualnie poprzez kontakt z biurem obs艂ugi pod numerami podanymi na stronie.
 25. Zamawiaj膮cy dopuszcza tolerancj臋 wymiar贸w blat贸w w zakresie +/- 4 mm, chyba 偶e w tre艣ci danego przedmiotu zam贸wienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. W 偶adnym przypadku nie wp艂ywa to jako艣膰 produktu. Nie stanowi to przedmiotu reklamacji.
 26. W przypadku mebli produkowanych na wymiar Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany do sprawdzenia wszystkich szczeg贸艂贸w zam贸wienia na etapie przyj臋cia do realizacji. W przeciwnym wypadku nie b臋dzie podstawy z艂o偶enia reklamacji.
 27. W przypadku zam贸wienia dodatkowych akcesori贸w (np. przepusty, kosze podblatowe) szacowany termin realizacji mo偶e ulec wyd艂u偶eniu o dodatkowe 1-2 dni robocze.
 28. Informacja podana na stronie w zakresie terminu realizacji o tre艣ci 鈥濲u偶 w 鈥 dni鈥 ma charakter orientacyjny i stanowi najbardziej przybli偶ony termin realizacji zam贸wienia, jednak termin ten dotyczy pojedynczych towar贸w. Zam贸wienia zbiorcze, na wi臋ksz膮 ilo艣膰 towar贸w mog膮 by膰 obj臋te wyd艂u偶onym terminem realizacji, kt贸ry winien by膰 indywidualnie uzgodniony ze sprzedawc膮.

搂 6 ROZWI膭ZANIE I WYGA艢NI臉CIE UMOWY O 艢WIADCZENIE US艁UG

 1. Niniejszy rozdzia艂 nie dotyczy Um贸w Sprzeda偶y, lecz ma zastosowanie wy艂膮cznie do um贸w o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ug prowadzenia Konta Klienta.
 2. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 mo偶e zosta膰 rozwi膮zana przez Klienta w ka偶dym czasie za po艣rednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwi膮zania umowy poprzez wys艂anie Klientowi wiadomo艣ci na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie z wa偶nych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca wypowiada umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 poprzez wys艂anie do Klienta stosownego o艣wiadczenia woli na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 4. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 wygasa w razie:
  a. 艢mierci albo likwidacji Klienta;
  b. Likwidacji Sprzedawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawc臋 dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie mo偶liwe 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plik贸w cookies i innych podobnych technologii, 偶eby poprawi膰 efektywno艣膰 i zaproponowa膰 Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Je艣li Klient nie zgadza si臋 na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, mo偶e on zmieni膰 zasady dotycz膮ce plik贸w cookies za pomoc膮 ustawie艅 swojej przegl膮darki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwi膮zania technologicznego.
 3. Wi臋cej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawc臋 znajduje si臋 w Polityce Prywatno艣ci dost臋pnej https://deerhorn.pl/polityka-prywatnosci/

搂 8 ODPOWIEDZIALNO艢膯

 1. Klient zobowi膮zany jest korzysta膰 ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzyma膰 si臋 od wszelkiej dzia艂alno艣ci, kt贸ra mog艂aby zak艂贸ci膰 jego prawid艂owe funkcjonowanie.
 2. Klientowi zakazuje si臋 wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego tre艣ci o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za poprawno艣膰, zakres, kompletno艣膰, tre艣膰 i zgodno艣膰 z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta jak i poddanych podczas zam贸wienia.
 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
  a. blokowanie przez administrator贸w serwer贸w pocztowych, kt贸re obs艂uguj膮 wiadomo艣ci e-mail Klienta, przesy艂ane wiadomo艣ci Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomo艣ci e-mail wys艂anych przez Sprzedaj膮cego przez oprogramowanie zainstalowane na sprz臋cie komputerowym u偶ywanym przez Klienta;b. nieprawid艂owe dzia艂anie Sklepu Internetowego wynikaj膮ce z okoliczno艣ci, 偶e sprz臋t komputerowy, oprogramowanie lub dost臋p do Internetu Klienta nie spe艂niaj膮 wymaga艅 technicznych wskazanych w Regulaminie;c. konsekwencje podania przez Klienta b艂臋dnych lub niezgodnych z prawd膮 danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub sk艂adaniu Zam贸wienia.
 4. Sklep Internetowy mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za tre艣膰, form臋 oraz poprawno艣膰 informacji zawartych w tych odno艣nikach. Przegl膮danie zawarto艣ci odno艣nik贸w odbywa si臋 na w艂asne ryzyko Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej cz臋艣ci Sklepu Internetowego tre艣ci reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣ci reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikaj膮ce z tego tytu艂u roszczenia os贸b trzecich.
 6. Z zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy za szkody wyrz膮dzone Klientom nieb臋d膮cym Konsumentami ogranicza si臋 do kwoty, jak膮 taki Klient zap艂aci艂 Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezale偶nie od 藕r贸d艂a i podstawy prawnej roszczenia Klienta nieb臋d膮cego Konsumentem, a tak偶e wy艂膮czona jest odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u utraconych korzy艣ci.

搂 9 ODST膭PIENIE OD UMOWY SPRZEDA呕Y

 1. Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupuj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y bez podania przyczyny w ci膮gu 14 dni, od daty odebrania towaru.
 2. W przypadku odst膮pienia od umowy zwrotu towaru nale偶y dokona膰 na adres Produkcji mieszcz膮cej si臋 w Bi艂goraju (23-400) przy ul. Komorowskiego 25 . Towar powinien zosta膰 zwr贸cony do sprzedawcy w ci膮gu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt powinien zosta膰 odes艂any wraz z dowodem zakupu.
 3. Chc膮c odst膮pi膰 od umowy, Kupuj膮cy powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wys艂a膰 do Sprzedaj膮cego o艣wiadczenie listem poleconym na adres sprzedawcy, lub w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Kupuj膮cemu w odniesieniu do umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 meble nieprefabrykowane, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Kupuj膮cego (dotyczy to w szczeg贸lno艣ci zam贸wie艅 na meble kuchenne, tapicerowane, sto艂y, krzes艂a oraz formatek meblowych i blat贸w na wymiar).
 5. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu, b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.
 6. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do rozliczenia z Kupuj膮cym bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Kupuj膮cego o odst膮pieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy, chyba 偶e wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami, np. przelewem, je偶eli Kupuj膮cy tak w艂a艣nie dokona艂 p艂atno艣ci za produkt. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 produkt Sprzedawcy.
  a) Je偶eli Kupuj膮cy wybra艂 spos贸b dostawy produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Kupuj膮cemu poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.b) Kupuj膮cy ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu produktu.
  c) W przypadku Produktu b臋d膮cego us艂ug膮, kt贸rej wykonywanie 鈥 na wyra藕ne 偶膮danie Kupuj膮cego 鈥 rozpocz臋艂o si臋 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, Kupuj膮cy, kt贸ry wykonuje prawo odst膮pienia od umowy po zg艂oszeniu takiego 偶膮dania, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je偶eli cena lub wynagrodzenie s膮 nadmierne, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.
 7. Przy zakupie mebli zmontowanych nale偶y zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na podane wymiary mebli, poniewa偶 mo偶e zaistnie膰 problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt w膮skie drzwi wej艣ciowe lub klatka schodowa).
 8. W przypadku odst膮pienia od umowy mebli zmontowanych na specjalne 偶yczenie klienta, kwota monta偶u nie podlega zwrotowi.
 9. Meble zmontowane przez klienta nie podlegaj膮 zwrotowi.
 10. Prawo do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Um贸w sprzeda偶y:
  a. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;b. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;c. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;d. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;e. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;f. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;g. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli
  spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 11. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y Konsument mo偶e sformu艂owa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b (zachowanie poni偶szej formu艂y nie jest jednak obowi膮zkowe):
  O艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y
  Nazwa Sprzedawcy: Rafa艂 Pikul prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮
  PINUM Rafa艂 Pikul
  Adres Sprzedawcy: Brodziaki 31, 23-400 Bi艂goraj
  e-mail Sprzedawcy: [email protected]

Niniejszym odst臋puj臋/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu
nast臋puj膮cych Towar贸w: ______________________________________________________
Zam贸wione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ______________________________________
Imi臋 i Nazwisko Konsumenta/-贸w: ______________________________________________
Adres Konsumenta/-贸w: ______________________________________________________
Podpis Konsumenta/-贸w (tylko w przypadku o艣wiadcze艅 w formie
papierowej):_________________________________________________________________
Data i miejscowo艣膰 : _________________________________________________________
(*) niepotrzebne skre艣li膰

Nazwa Sprzedawcy:
Deerhorn sp. zo.o.
Adres Sprzedawcy: ul. Mieszcza艅ska 29/11, 50-201 Wroc艂aw
e-mail Sprzedawcy: [email protected]
Niniejszym odst臋puj臋/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu
nast臋puj膮cych Towar贸w: ______________________________________________________
Zam贸wione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ______________________________________
Imi臋 i Nazwisko Konsumenta/-贸w: ______________________________________________
Adres Konsumenta/-贸w: ______________________________________________________
Podpis Konsumenta/-贸w (tylko w przypadku o艣wiadcze艅 w formie
papierowej):_________________________________________________________________
Data i miejscowo艣膰 : _________________________________________________________
(*) niepotrzebne skre艣li膰

搂 10 WADY TOWARU. REKLAMACJE.

 1. Reklamacje dotycz膮ce uszkodze艅 mechanicznych mebli powsta艂ych podczas transportu b臋d膮 rozpatrywane tylko i wy艂膮cznie w przypadku sporz膮dzenia protoko艂u szkody podpisanego przez Kupuj膮cego z dostawc膮 dostarczaj膮cego meble (prosz臋 o sprawdzenie towaru podczas odbioru przesy艂ki w obecno艣ci kuriera)
 2. Nie spisanie przez Kupuj膮cego i dostawc臋 przesy艂ki protoko艂u szkody w ci膮gu 72 godzin od dostarczenia towaru jest traktowane jako dow贸d, i偶 w momencie dostarczenia towar nie posiada艂 偶adnych widocznych wad mechanicznych. W zwi膮zku z tym odpowiedzialno艣膰 Sprzedaj膮cego za tego rodzaju wady zostaje wy艂膮czona, a Kupuj膮cy traci prawo reklamowania ich.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest do艂膮czenie do zg艂oszenia reklamacyjnego kopii Faktury VAT, Karty gwarancyjnej (je艣li zosta艂a wydana) oraz 鈥 w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem 鈥 kopii protoko艂u szkody spisanego z przewo藕nikiem.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s膮 najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni roboczych od ich wp艂yni臋cia listownie na adres sprzedawcy lub na adres mailowy: [email protected]
 5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
  a) og贸lnych zasad u偶ytkowania i konserwacji mebli;
  b) przestrzeganie Regulaminu monta偶u, u偶ytkowania i konserwacji mebli kt贸ry stanowi integraln膮 cze艣膰 niniejszego Regulaminu, za艣 zaakceptowanie regulaminu 艣wiadczy o zapoznaniu si臋 i zaakceptowaniu Regulaminu monta偶u, u偶ytkowania i konserwacji mebli, wszelkie wady powsta艂e wobec nie przestrzegania wspomnianego regulaminu nie podlegaj膮 reklamacji.
 6. Gwarancja nie obejmuje zarysowa艅, rozdar膰 lub naci臋膰, zaplamie艅 a tak偶e uszkodze艅 mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania, je艣li produkt by艂 przechowywany na wolnym powietrzu, w bezpo艣rednio nas艂onecznionym miejscu lub w wilgotnym otoczeniu, np. w 艂azience.
 7. Nieznaczne r贸偶nice w kolorystyce nie mog膮 by膰 podstaw膮 reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli maj膮 wy艂膮cznie charakter orientacyjny.
 8. Produkty wysy艂ane poza granice Polski podlegaj膮 gwarancji na terenie polski.
 9. Celem sprawnego rozpatrzenia zg艂oszenia reklamacyjnego powinno ono zawiera膰:
  a. Dane zg艂aszaj膮cego reklamacj臋 (imi臋 i nazwisko/nazw臋 i adres Klienta, Adres Elektroniczny);
  b. Opis zdarzenia b臋d膮cego podstaw膮 reklamacji;
  c. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia 偶膮dania reklamacyjnego;
  d. Dow贸d zakupu, je艣li reklamacja dotyczy zam贸wionego Towaru.
 10. W przypadku zg艂osze艅 reklamacyjnych dotycz膮cych wad Towar贸w, Klient ma obowi膮zek dostarczy膰 wadliwy Towar na adres Sprzedawcy na w艂asny koszt.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy艣膰 Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
 12. Klient otrzyma informacj臋 o sposobie rozpatrzenia reklamacji drog膮 korespondencji
  elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym.

搂 12 POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami.
 2. Regulacje dotycz膮ce zasad r臋kojmi za wady oraz gwarancji jako艣ci w umowach z przedsi臋biorcami przyjmowane s膮 wprost w brzmieniu przyj臋tym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
 3. W przypadku zawarcia Umowy sprzeda偶y jako firma/przedsi臋biorstwo prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przys艂uguje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umo偶liwiaj膮ca odst膮pienie od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 jest ustaw膮 konsumenck膮, reguluj膮c膮 stosunki pomi臋dzy przedsi臋biorc膮 a Konsumentem, czyli osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 4. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y skontaktowa膰 si臋 z naszym Konsultantem.
 5. Meble produkowane na indywidualne zam贸wienie nie podlegaj膮 zwrotowi.
 6. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami. Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty- wp艂ata zadatku w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
 7. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Towaru przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Towarem, oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Towaru powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
 8. W razie przes艂ania Towaru do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.
 9. Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Towar wobec Klienta nie b臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.
 10. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem nieb臋d膮cym konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

搂 13 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem opublikowania na stronie Regulamin
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowie艅 Regulaminu, bez konieczno艣ci uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocze艣nie zobowi膮zuje si臋 do informowania Klienta o ka偶dorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://deerhorn.pl/regulamin/. Zmiany Regulaminu nie maj膮 wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przez Klienta przed wej艣ciem w 偶ycie zmian Regulaminu 鈥 zam贸wienia takie s膮 realizowane wed艂ug postanowie艅 Regulaminu obowi膮zuj膮cego w dacie sk艂adania zam贸wienia.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodz膮 w 偶ycie z up艂ywem 7 dni od momentu udost臋pnienia ich tre艣ci na stronie https://deerhorn.pl/regulamin. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu ma obowi膮zek zawiadomi膰 o tym fakcie Sprzedawc臋, co skutkuje rozwi膮zaniem umowy o 艣wiadczenie us艂ugi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami 搂6 Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b臋d膮 mia艂y odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 5. Wszelkie spory wynik艂e na tle wykonywania Umowy sprzeda偶y Strony b臋d膮 stara艂y si臋 rozwi膮za膰 polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron b臋d膮cych przedsi臋biorcami co do polubownego rozwi膮zania sporu w terminie 60 dni od daty zg艂oszenia roszczenia, w艂a艣ciwym do ostatecznego rozstrzygni臋cia sporu b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca informuje Klienta b臋d膮cego Konsumentem o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Nale偶膮 do nich w szczeg贸lno艣ci:
  a. sta艂y, polubowny s膮d konsumencki dzia艂aj膮cy przy Inspekcji Handlowej
  b. post臋powanie mediacyjne w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮, kt贸re prowadzone jest przed wojew贸dzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;
  c. pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 udzielana przez w艂a艣ciwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w.
  d. platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i
  przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dost臋pna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

REGULAMIN MONTA呕U, U呕YTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

Niniejszy Regulamin Monta偶u, U偶ytkowania i Konserwacji Mebli stanowi integraln膮 cz臋艣膰 powy偶szego Regulaminu. Post臋powanie niezgodne z jego tre艣ci膮 powoduje, i偶 szkody wynik艂e z tego powodu wy艂膮czaj膮 mo偶liwo艣膰 r臋kojmi, gwarancji oraz wszelkich innych roszcze艅.

I. Monta偶 i instalacja mebli w miejscu docelowym.

 1. Monta偶 mebli powinien by膰 przeprowadzany na p艂askiej, suchej powierzchni w pomieszczeniu gwarantuj膮cym swobodny zakres ruch贸w. W przypadku monta偶u mebli przez naszych pracownik贸w u klienta, nale偶y im takie pomieszczenie zapewni膰.

 2. Meble powinny sta膰 na p艂askiej, suchej powierzchni, uniemo偶liwiaj膮cej po艣lizg. Zabrania si臋 podk艂adania pod meble wszelkiego rodzaju podk艂adek (m.in. z艂o偶onego papieru, klock贸w z drewna itp.) oraz ustawiania ich na dywanach, poniewa偶 mo偶e to grozi膰 utrat膮 stabilno艣ci mebla, a w konsekwencji jego przewr贸ceniem, samoistnym przesuni臋ciem lub upadkiem przedmiot贸w postawionych na meblu.

 3. Po ulokowaniu mebla na wyznaczonym miejscu, powinien on sta膰 stabilnie, nie ko艂ysa膰 si臋 oraz w 偶aden spos贸b nie powinien si臋 on samoistnie przesuwa膰.

 4. Meble mog膮 spowodowa膰 zarysowania na powierzchni pod艂ogi

 5. Meble powinny zosta膰 przymocowane do 艣ciany przy kt贸rej stoj膮 by zapobiec ich przewr贸ceniu zgodnie z poni偶szym rysunkiem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w skutek przewr贸cenia si臋 mebli, oraz innych zdarze艅 niezale偶nych od Sprzedawcy.

II. U偶ytkowanie mebli.

 1. Meble powinny by膰 u偶ytkowane zgodnie z ich konstrukcj膮 i przeznaczeniem, co znaczy, 偶e nie nale偶y np. stawa膰 na nich, siada膰 na pod艂okietnikach/ zag艂贸wkach/blatach sto艂贸w, wiesza膰/suszy膰 odzie偶y na meblach, przewraca膰 i wspina膰 si臋 po meblach itp. poniewa偶 mo偶e to spowodowa膰 zniszczenie mebla lub uszkodzenie cia艂a.
 2. Meble nale偶y u偶ytkowa膰 w pomieszczeniach zamkni臋tych, suchych oraz zabezpieczonych przed negatywnym dzia艂aniem w szczeg贸lno艣ci:
  鈥 przez d艂ugotrwa艂y okres temperatury poni偶ej 15掳C i powy偶ej 40掳C
  鈥 przez kr贸tkotrwa艂y okres temperatury powy偶ej 100掳C,
  鈥 dzia艂aniem wody, alkoholu, kwas贸w itp.
  鈥 bezpo艣rednim dzia艂aniem promieni s艂onecznych,
  鈥 bezpo艣rednim dzia艂aniem otwartego ognia i popio艂u (np.: tytoniowego),
  鈥 dzia艂aniem gor膮cych lub zimnych/zmro偶onych przedmiot贸w, naczy艅 (np. kubk贸w, garnk贸w) itp., oraz pary wodnej.
 3. Meble nale偶y utrzymywa膰 w bezpiecznej odleg艂o艣ci (nie mniejszej ni偶 1m), od 藕r贸de艂 ciep艂a takich jak np. grzejniki, piece, kominki.
 4. Ostre, szorstkie (np. twarde szwy, nity na spodniach ) lub ci臋偶kie przedmioty jak r贸wnie偶 dzia艂anie zwierz膮t domowych oraz dzieci mog膮 spowodowa膰 uszkodzenia, wgnioty i zarysowania na meblach.
 5. Nale偶y dba膰, aby meble nie by艂y nara偶one na tarcie o jakikolwiek elementy. W przeciwnym wypadku mo偶e to spowodowa膰 uszkodzenia mechaniczne mebli (np. rysy).
 6. Szuflady z hamulcami oraz inne akcesoria meblowe zapewniaj膮ce amortyzacj臋 podczas zamykania front贸w wymagaj膮 u偶ywania odpowiednio wywa偶onej si艂y. Zbyt mocne zatrzaskiwanie szafek uniemo偶liwi dzia艂anie tych system贸w, co mo偶e przyczyni膰 si臋 do ich uszkodzenia.
 7. Wyroby zawieraj膮 w swojej konstrukcji elementy drewniane o przekroju kwadratowym/prostok膮tnym oraz metalowe (np. prowadnice, 艣ruby, zapinki,) dlatego nale偶y zachowa膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 podczas kontaktu dzieci i zwierz膮t z meblem.
 8. Cz臋艣ci ruchomych mebla np. drzwi , szuflad, p贸艂ek wysuwanych, nie nale偶y zostawia膰 bez potrzeby w stanie otwartym/wysuni臋tym, gdy偶 grozi to uszkodzeniem i zagra偶a bezpiecze艅stwu. Nie nale偶y r贸wnie偶 nadmiernie obci膮偶a膰 element贸w mebli np. p贸艂ek, ani opiera膰 si臋 ca艂ym ci臋偶arem cia艂a przy kraw臋dzi mebla oraz si臋 po nim wspina膰, gdy偶 grozi to uszkodzeniem lub utrat膮 stabilno艣ci.
 9. W celu po艂o偶enia na mebel lub zdj臋cia przedmiot贸w z wierzchu mebla, nale偶y u偶y膰 drabiny.
 10. Zabronione jest umieszczanie przedmiot贸w ci臋偶szych ni偶 15 kg w przypadku p贸艂ek rega艂贸w, za艣 40 kg w przypadku blat贸w. Rega艂y i szafki powinny by膰 zawsze przytwierdzone do 艣ciany.
 11. Zabroniona jest ingerencja w integralno艣膰 mebla, jego rozkr臋canie, pozbawianie cz臋艣ci sk艂adowych np. p贸艂ek, drzwiczek, szuflad itp., poniewa偶 mo偶e to doprowadzi膰 do uszkodzenia mebla lub zagrozi膰 jego stabilno艣ci.
 12. Przemieszczanie mebli powinno odbywa膰 si臋 bez dodatkowego obci膮偶enia (np. nale偶y opr贸偶ni膰 zawarto艣膰 szafki) i po uprzednim zdemontowaniu lub zabezpieczeniu cz臋艣ci ruchomych. Podczas przenoszenia nale偶y chwyta膰 za nieruchome elementy pionowe mebla np. boki, nogi. Nie wolno chwyta膰 za elementy ruchome (drzwiczki, szuflady) lub cz臋艣ci poziome (p贸艂ki, blaty). Przesuwanie mebli po pod艂o偶u grozi trwa艂ym uszkodzeniem mebli i pod艂ogi.
 13. Nale偶y dba膰, aby 艣ruby po艂膮cze艅 roz艂膮cznych w meblach by艂y dokr臋cone.
 14. Przedmioty przechowywane w szufladach oraz na p贸艂kach nale偶y rozmieszcza膰 r贸wnomiernie na ca艂ej ich powierzchni.
 15. Meble, nale偶y wietrzy膰 raz na jaki艣 czas (w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia), poprzez pozostawienie otwartych lub uchylonych front贸w, w przeciwnym razie mo偶e doj艣膰 do utrwalenia si臋 zapach贸w w obr臋bie szuflad i szafek.
 16. W razie w膮tpliwo艣ci, co do sposobu u偶ytkowania mebli, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z producentem.

III. Konserwacja mebli.

 1. Meble nale偶y czy艣ci膰 systematycznie, aby nie dopu艣ci膰 do nagromadzenia si臋 kurzu, brudu i jego zalegania przez d艂u偶szy czas na meblach.
 2. Meble nale偶y czy艣ci膰 z kurzu i konserwowa膰 艣rodkami wy艂膮cznie do tego przeznaczonymi, mi臋kk膮 i czyst膮 艣ciereczk膮 wzd艂u偶 tzw. s艂oj贸w. Nie nale偶y u偶ywa膰 substancji, kt贸rych nie znamy i nie jeste艣my pewni, 偶e nie uszkodz膮 mebli.
 3. Do usuwania zanieczyszcze艅 nie nale偶y stosowa膰 twardych lub ostrych przedmiot贸w, 艣rodk贸w zawieraj膮cych substancje 艣cieraj膮ce i rozpuszczalniki, proszk贸w czyszcz膮cych, 艣cierniw, alkoholu itp. W przeciwnym razie mo偶e doj艣膰 do trwa艂ego uszkodzenia lub odbarwienia powierzchni mebli.
 4. Podczas czyszczenia nale偶y unika膰 d艂ugotrwa艂ego tarcia mebli w tym samym miejscu. Mo偶e to doprowadzi膰 do powstania rys, wg艂臋bie艅 itp.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Z uwagi na procesy produkcyjne oraz technologiczne, jak r贸wnie偶 ze wzgl臋du na struktur臋 drewna i oklein naturalnych posiadaj膮cych zr贸偶nicowane odcienie, kolorystyk臋, s艂oje i promienie rdzeniowe oraz rysunek w zale偶no艣ci od warunk贸w siedliskowych drzewa, z kt贸rego zosta艂y pozyskane, a tak偶e z uwagi na r贸偶norodno艣膰 partii towarowych mog膮 wyst膮pi膰 r贸偶nice w odcieniach koloru poszczeg贸lnych mebli, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu, w ramach mebli z danej kolekcji mebli oferowanych przez producenta.
 2. Mog膮 istnie膰 r贸偶nice w meblach z tej samej serii, lecz dostarczonych na podstawie kolejnych zam贸wie艅 ze wzgl臋du na naturalne procesy starzenia w meblach u偶ytkowanych, ale r贸wnie偶 ze wzgl臋du na zmiany technologii, konstrukcji, wyko艅czenia, cech materia艂贸w u偶ytych do produkcji.
 3. Meble jak ka偶dy tego typu wyr贸b ulegaj膮 naturalnemu zu偶yciu podczas eksploatacji, w szczeg贸lno艣ci mog膮 wyst膮pi膰: wyp艂owienie koloru, rozci膮ganie i fa艂dowanie materia艂u itp.
 4. Po zako艅czeniu u偶ytkowania mebli nale偶y post臋powa膰 jak w przypadku odpad贸w tzn. przekaza膰 je uprawnionemu podmiotowi , kt贸ry zapewni ich ekologiczn膮 likwidacj臋.
 5. Prosimy o przestrzeganie zasad, wskaza艅 i zalece艅 dotycz膮cych zakupionych mebli, co pozwoli przed艂u偶y膰 okres u偶ytkowania mebli i unikn膮膰 szk贸d powsta艂ych w efekcie nieodpowiedniego u偶ytkowania i traktowania mebli.
 6. Brak przestrzegania przez kupuj膮cego zapis贸w niniejszego regulaminu zwalnia sprzedawc臋 od gwarancji i r臋kojmi a tak偶e ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e na rzeczach i osobach.
 7. Drewno d臋bowe jest naturalnym materia艂em charakteryzuj膮cym si臋 wytrzyma艂o艣ci膮, trwa艂o艣ci膮 i pi臋knym rysunkiem. Ka偶dy blat jest wyj膮tkowy i r贸偶ni si臋 od innego odcieniem klepek i us艂ojeniem. Z uwagi na naturalny charakter, na blatach z litego drewna mog膮 wyst臋powa膰 s臋ki, przebarwienia czy biel.

Kupuj膮cy zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego regulaminu i zasadami u偶ytkowania mebli. Kupuj膮cy O艣wiadcza, i偶 regulamin jest dla niego zrozumia艂y. Ponadto kupuj膮cy o艣wiadcza, i偶 b臋dzie u偶ytkowa艂 meble zgodnie z zaleceniami znajduj膮cymi si臋 w przedmiotowym Regulaminie